Akcjonariat

Nazwa

Liczba akcji

Liczba głosów 

Madkom Sp. z o.o.

3 576 218
(70,54%)

3 576 218
(70,54%)

Innovo Sp. z o.o.

450 000
(8,88%)

450 000
(8,88%)

Qumak SA

460 000
(9,07%)

460 000
(9,07%) 

Pozostali akcjonariusze

583 532
(11,51%) 

583 532
(11,51%) 

 

Emisje

Opis

Data WZA

Emisja

Cena

nominalna

emisyjna

seria A - akcje założycielskie

2011-06-29

3 649 000

1,00

1,0

seria B - prywatna subskrypcja

2012-04-20

500 000

1,00

2,0

seria C - oferta menedżerska
(za warranty subskrypcyjne serii A)

2013-02-05

180 750

1,00

1,0

seria D - Qumak SA

2013-10-28

460 000

1,00

1,1

seria E - prywatna subskrypcja

2013-12-11

280 000

1,00

2,1

seria F – system motywacyjny

(za warranty subskrypcyjne serii B)
 -  100 000  1,00  -

seria G –system motywacyjny

(za warranty subskrypcyjne serii C)
 -  100 000 1,00  -

seria H – system motywacyjny

(za warranty subskrypcyjne serii D
 -  100 000  1,00  -

seria I – prywatna subskrypcja

 -  960 000  1,00  2,10

 Źródło: Na podstawie danych Emitenta z dnia 18 marca 2016 r.

Scalenie akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej każdej akcji Emitenta wszystkich serii z kwoty 0,10 zł do kwoty 1,00 zł. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 5.069.750,00 zł

Data rejestracji resplitu w KRS 06.08.2014