Aktualności

23 lutego

MADKOM POZYSKAŁ ZNACZĄCE ZAMÓWIENIE

Madkom zawarł umowe z Województwem Małopolskim na świadczenie 24-miesięcznego serwisu gwarancyjnego Regionalnego Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego…... WIĘCEJ

21 lutego

KOLEJNE WDROŻENIE W WOJ DOLNOŚLĄSKIM

Madkom SA, jako lider konsorcjum, wygrała postępowanierealizowane przez Gminę Trzebnica na modernizację elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem modułu budżetowego…... WIĘCEJ

20 lutego

MADKOM DOSTARCZY PLATFORMĘ INTERESANTA DLA 10 GMIN

Spółka uzyskała nowe zamówienie, w ramach którego dla 10 gmin w województwie małopolskim zostanie dostarczona nowoczesna platforma dla mieszkańców i przedsiębiorców…... WIĘCEJ

31 stycznia

KOLEJNE SZKOLENIA W SAMORZĄDACH

Również w miesiącu styczniu oferty Konsorcjum MADKOM SA, Madkom Sp. z o.o. oraz spółki wchodzącej w składy Grupy Kapitałowej MADKOM S.A. na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń…... WIĘCEJ

31 stycznia

STYCZEŃ JEST KOLEJNYM BARDZO UDANYM MIESIĄCEM

Styczeń 2017 r. jest kolejnym bardzo udanym miesiącem dla MADKOM S.A. Spółka pozyskał w wyniku korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych nowe zamówienia, w ramach których…... WIĘCEJ

3 stycznia

ZWIĘKSZAMY PORTFEL ZAMÓWIEŃ

Pod koniec grudnia 2016 r. w wyniku wygrania postępowań przetargowych MADKOM S.A. podpisała umowy na dostawę swojego oprogramowania SIDAS Nieruchomości dla Urzędu Gminy Iwanowice oraz Urzędu Miejskiego…... WIĘCEJ

19 grudnia

NASTĘPNI PRACOWNICY JST ZOSTANĄ PRZESZKOLENI PRZEZ NASZYCH SPECJALISTÓW

Przy współpracy z Madkom SA, spółka z Cloud Industru Solutions uzyskała nowe zamówienie na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego. …... WIĘCEJ

19 grudnia

SUKCESÓW CIĄG DALSZY - KOLEJNE UZYSKANE ZAMÓWIENIE

Informujemy, iż Spółka uzyskała kolejne zamówienia na realizację projektu dotyczącego modernizacji oprogramowania Gmin poprzez dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania lub…... WIĘCEJ

28 listopada

SZKOLENIA DLA MAŁOPOLSKICH URZĘDÓW

W dniu 25 listopada 2016 została podpisana umowa z Cloud Industry Solutions Sp. z o.o., spółką należącądo grupy kapitałowej Madkom. Umowa została wybrana w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia…... WIĘCEJ

28 listopada

MADKOM SA DOSTAWCĄ I INTEGRATOREM OPROGRAMOWANIA DLA GMIN MAŁOPOLSKICH.

Jest nam miło poinformować, iż oferta Spółki Madkom została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym na rzecz Gmin: Charsznica, Gołcza, Kłaj, Łużna, Niedźwiedź, Nowy…... WIĘCEJ