Dokumenty korporacyjne

STRATEGIA ROZWOJU MADKOM SA NA LATA 2015-2020 z dnia 24 lutego 2015
PREZENTACJA INWESTORSKA  z dnia 01 listopada 2012 
MATERIAŁ INFORMACYJNY DOT. AKCJI SERII B z dnia 01 stycznia 2012
STRATEGIA SPÓŁKI- TEASER INFORMACYJNY z dnia 11 grudnia 2013
DOKUMENT INFORMACYJNY MADKOM SA z dnia 07 sierpnia 2012

 

 

STATUT SPÓŁKI z dnia 7 sierpnia 2014
STATUT SPOŁKI z dnia 10 kwietnia 2014
STATUT SPOŁKI z dnia 11 grudnia 2013
STATUT SPOŁKI z dnia 22 listopada 2013
STATUT SPÓŁKI  z dnia 16 maja 2012

 

 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect