2017

 

EBI

Numer raportuDataTyp raportuTytuł
31/2017 16 września 2017 EBI Raport miesięczny za wrzesień 2017 r.
30/2017 27 września 2017 EBI Rejestracja zmian w KRS dot. spółki zależnej Cloud Industry Solutions Sp. z o.o.
29/2017 14 września 2017 EBI Raport miesięczny za sierpień 2017 r.
28/2017 14 sierpnia 2017 EBI Raport miesięczny za lipiec 2017 r.
26/2017 27 lipca 2017 EBI Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
25/2017 21 lipca 2017 EBI Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 21 lipca 2017r.
24/2017 13 lipca 2017 EBI Raport miesięczny za czerwiec 2017 r.
23/2017 3 lipca 2017 EBI Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej Madkom SA
22/2017 23 czerwca 2017 EBI Zmiana terminu ZWZA
21/2017 14 czerwca 2017 EBI Raport miesięczny za maj 2017 r.
20/2017 9 czerwca 2017 EBI Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MADKOM SA na dzień 30 czerwca 2017r.
19/2017 4 czerwca 2017 EBI Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 30 czerwca 2017 r.
18/2017 12 maja 2017 EBI Raport miesięczny za kwiecień 2017 r.
17/2017 9 maja 2017 EBI Wyjaśnienie do raportu okresowego o numerze EBI 16/2017
14/2017 21 kwietnia 2017 EBI Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
13/2017 21 kwietnia 2017 EBI Rozpoczęcie sporządzania i publikacji skonsolidowanych raportów okresowych
12/2017 13 kwietnia 2017 EBI Zmiana nazwy firmy spółki zależnej
11/2017 13 kwietnia 2017 EBI Nabycie udziałów w spółce zależnej
10/2017 13 kwietnia 2017 EBI Raport miesięczny za marzec 2017r.
9/2017 13 marca 2017 EBI Raport miesięczny za luty 2017r.
8/2017 13 lutego 2017 EBI Raport miesięczny za styczeń 2017r.
6/2017 9 lutego 2017 EBI Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2016
5/2017 14 stycznia 2017 EBI Raport miesięczny za grudzień 2016r.
4/2017 14 stycznia 2017 EBI Rozpoczęcie publikacji raportów miesięcznych
3/2017 14 stycznia 2017 EBI Korekta raportu EBI - 2/2017 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
2/2017 14 stycznia 2017 EBI Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
1/2017 3 stycznia 2017  EBI Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok

 

ESPI

Numer raportuDataTyp raportuTytuł
14/2017 27.09.2017 ESPI Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA
13/2017 01.08.2017 ESPI Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA
12/2017 21.07.2017 ESPI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 lipca 2017r.
11/2017 18.07.2017 ESPI Lista akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na ZWZA
10/2017 11.07.2017 ESPI Informacj ao pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA
9/2017 05.07.2017 ESPI Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA
8/2017 23.06.2017 ESPI Zmiana terminu ZWZA
7/2017 09.06.2017 ESPI

Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MADKOM SA na dzień 30 czerwca 2017r.

6/2017 04.06.2017 ESPI

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 30 czerwca 2017 r.

5/2017 31.05.2017 ESPI

Uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów świadczących niekwalifikowane usługi zaufania

4/2017 23.02.2017 ESPI

Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA

3/2017 16.02.2017 ESPI

Informacja o uruchomieniu nowej usługi

2/2017 31.01.2017 ESPI

Informacja o pozyskaniu zzamówienia przez spółkę zależną Madkom SA

1/2017 31.01.2017 ESPI

Informacja o pozyskaniu zamówienia przez Madkom SA