Władze Spółki

Zarząd

gsGrzegorz Szczechowiak – Prezes Zarządu - współzałożyciel spółki, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Swoją karierę zawodową w branży IT rozpoczął w roku 2000 jako Specjalista Działu Usług w spółce Koma Nord. Przez ponad 3 lata realizował obsługę outsourcingową dla wielu przedsiębiorstw z całej Polski. W 2003 podjął współprace z Crowley Data Poland gdzie odpowiedzialny był za sferę techniczną funkcjonowania sieci abonenckiej w oddziale trójmiejskim oraz wspomaganie działań handlowych spółki na tym terenie. W 2005 roku podjął decyzję o założeniu wspólnie z małżonką spółki Madkom i przeniesieniu dotychczasowych klientów obsługiwanych przez działalność gospodarcza do tejże spółki. Grzegorz Szczechowiak poprzez kolejne lata działalności spółki zbudował z działalności jednoosobowej zajmującej się świadczeniem usług outsourcingowych przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem nowoczesnego oprogramowania dla administracji publicznej. Zyskał doświadczenie zarówno techniczne, handlowe jak i menedżerskie, które zaowocowało rozwojem spółki. Uczestniczył w szkoleniach z zakresu sprzedaży, psychologii przywództwa i technik negocjacji oraz uzyskał wiele certyfikatów potwierdzających posiadaną wiedzę techniczną z zakresu systemów operacyjnych oraz sprzętu komputerowego.

Prokurent

Marcin Jorka – absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej na kierunku Telekomunikacja. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując niemal 4 lata w administracji samorządowej jako informatyk specjalizując się jednocześnie w pozyskiwaniu funduszy europejskich, by następnie wykorzystać je w spółce Madkom. Pracuje w niej od 2007r. rozpoczynając od stanowiska Wdrożeniowca Systemów Informatycznych. Następnie obejmował stanowiska Kierownika Działu Wdrożeń, Kierownika Działu Badań i Rozwoju oraz Dyrektora Działu Badań i Rozwoju. W Spółce sprawuje nadzór nad rozwojem wszystkich systemów informatycznych. Jest zwolennikiem nowoczesnych metod wytwarzania oprogramowania w tym stosowane w firmie SCRUM i DDD.

Rada Nadzorcza

Halina Szczechowiak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Madkom SA – współzałożycielka spółki, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od początku działalności spółki odpowiedzialna za finanse przedsiębiorstwa.

Mieszko Bisewski - Członek Rady Nadzorczej Madkom SA - absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Brał udział w komercjalizacji kilkudziesięciu projektów badawczo-rozwojowych jako pracownik funduszu kapitałowego ARP SA inwestującego w start-upy technologiczne, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Członek zarządu spółek technologicznych: CTAdventure Sp.z o.o., Energy Management Systems Sp.z o.o, TMA Robots Sp. z o.o. , z ramienia funduszu kapitałowego ARP sprawował funkcję CFO w Zarządach w/w spółek.

Paweł Musiał – Członek Rady Nadzorczej Madkom SA - absolwent Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując 8 lat w laboratoriach badawczo-rozwojowych firmy Philips w Holandii, tam też realizował ambicje biznesowe działając w ramach Philips Technology Incubator - Flexible Display Systems. Od roku 2006 założyciel firmy MpicoSys - Embedded Pico Systems Sp. z o.o., będącą dzisiaj częścią międzynarodowej grupy MpicoSys International, realizującej projekty badawcze, rozwojowe i produktowe stosując zaawansowane technologie ekranów elastycznych.
Pan Paweł Musiał posiada status Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

Michał Przybyłowski – Członek Rady Nadzorczej Madkom SA - Absolwent wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2001 r. związany z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, współzałożyciel Polskiego Forum Corporate Governance. Autor oraz współautor publikacji na temat rynku kapitałowego oraz corporate governance, członek zespołu pracującego nad kodeksem nadzoru korporacyjnego, białą księgą corporate governance oraz architekturą rynku kapitałowego w Polsce. Członek zespołu konsultacyjnego kodeks Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Od 2004 r. doradca na rynku kapitałowym, odpowiedzialny za pozyskanie kapitału dla projektów typu start-up, realizację ofert prywatnych w procesie pre-IPO, współpracę z funduszami venture capital, komercjalizację przedsięwzięć oraz transakcje fuzji i przejęć. Od 2007 r. aktywnie zaangażowany w powstanie alternatywnego systemu obrotu NewConnect, a później w doradztwo w procesie wprowadzania spółek do obrotu (Certyfikowany Doradca NewConnect/Catalyst 54/2011). Od 2010 r. współzałożyciel i Partner Zarządzający w spółce doradczej Taylor Economics odpowiedzialny za projekty doradztwa strategicznego i kapitałowego dla przedsiębiorstw. 

Marek Trojanowicz -  Członek Rady Nadzorczej Madkom SA - Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Gdańskiej. W latach 1994-1996 właściciel MTM Studio s.c. odpowiedzialny za IT oraz efekty specjalne w animacjach 3D. Następnie Prezes Zarządu firmy Optimus Nexus, specjalizującej się w produkcji oryginalnych encyklopedii i programów multimedialnych (np. Encyklopedia Wszechświata, Encyklopedia Drugiej Wojny Światowej). W latach 1999-2004 – Dyrektor działu serwisów internetowych grupy "rodzina" w portalu Wirtualna Polska S.A., współzałożyciel i właściciel firmy Forhead (stworzenie serwisu internetowego dla dzieci Kolorowe Strony, który następnie został sprzedany wp.pl, zbudowanie i obsługa internetowej strony Urzędu Miejskiego Miasta Gdańska, programu easyPhoto). Przez magazyn TIME nazwany jednym z pionierów e-learningu w Polsce.
Pan Marek Trojanowicz posiada status Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.