WZA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Madkom SA na dzień 12 czerwca 2015 r.

Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 12 czerwca 2015 r., na godzinę 09:00, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.

W załączeniu Zarząd przekazuje: 

1) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WZA 
2) PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA
3) INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
4) WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA WZA

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Madkom SA na dzień 23 czerwca 2014r.

Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 czerwca 2014, na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.

W załączeniu Zarząd przekazuje:  

1) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA
2)
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA
3) INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
4) WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWZA

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Madkom SA na dzień 2 lipca 2013r.

Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 pkt 2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 2 lipca 2013, na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98.

W załączeniu Zarząd przekazuje:  

1) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA
2) 
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA
3) INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
4) WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWZA